خانه درباره تماس نقشه سايت
ميزبانی وب خدمات پشتيبانی نمونه کارها

Domain Registration
 

ثبت Domain اولين مرحله ايجاد يک سايت است. نام سايت و دامين معرف نوع فعاليت شما است. به همين دليل انتخاب درست و مناسب آن اهميت زيادی دارد و بايد در انتخاب آن دقت بسياری شود زيرا نام يک دامين بعد از ثبت به هيچ وجه قابل تغيير نيست.
تمامی دامين‌هايی که ما ارائه می‌کنيم دارای کنترل پنل کامل است. کنترل پنل دامين هر دامين در صورت درخواست به مشتری واگذار می‌شود. گردون پس از واگذاری کنترل پنل دامين هيچ گونه مسئوليتی در باره آن دامين نخواهد پذيرفت.
قبل از اقدام به خريد يک دامنه لازم است از آزاد بودن آن مطمئن شويد. جهت انجام اين کار می‌توانيد از صفحه Whois گردون استفاده کنيد.
 

us asia biz info ir ws com, net, org   Name 
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Price

 


©2002-2014 Gardoon. All rights reserved